Onze diensten

Een woning kopen

Bij de aankoop van een nieuwe woning komt veel kijken.
Het zou zomaar de belangrijkste aankoop van uw leven kunnen zijn. een aankoop waarbij vaak emoties een grote rol spelen, Wij raden u aan zich goed te oriënteren en u op de hoogte te stellen van alle ins en outs van het kopen van een woning alvorens u zich op de woningmarkt begeeft. Wij adviseren u dan ook u te laten begeleiden door een erkende NVM makelaar-taxateur.
Graag nodigen wij u uit tot een vrijblijvend en persoonlijk gesprek waarin wij u onze werkwijze en zoekmogelijkheden uitvoerig kunnen toelichten.

Samengevat kunnen wij voor u het volgende betekenen.
Wij geven u een zo goed en duidelijk mogelijk beeld van de huidige marktsituatie zodat u weet of de wensen en plannen die u heeft voor de te kopen woning haalbaar zijn, waarbij wij u uiteraard eventuele alternatieven zullen aanreiken. Wij maken met u samen een uitgebreide inventarisatie van uw woonwensen, zodat wij een goed beeld hebben van de door u gewenste woning.
Zodoende krijgt u in principe alleen maar woningen aangeboden die zoveel mogelijk aan uw wensen voldoen. Op deze manier bespaart u veel tijd en moeite. Daar wij lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Makelaars, de NVM, zijn wij aangesloten op een uniek huizen uitwisselingssysteem. Op deze manier kunnen wij het aanbod voor u op de voet volgen. U ontvangt dan ook zodoende direct per e-mail, fax of telefonische informatie over nieuw op de markt gekomen woningen van alle NVM-makelaars in de door u aangegeven regio. Daarnaast volgen wij voor u de door particulieren en andere vastgoed bedrijven aangeboden woningen. Op deze wijze mist u dus geen nieuwe door wie dan ook aangeboden woningen. Indien er voor u interessante en geschikte woningen op de markt worden aangeboden, maken wij in overleg met u zo snel mogelijk een afspraak voor een bezichtiging, rechtstreeks met de verkoper en/of de verkopend makelaar. Tijdens de bezichtiging van woningen vertegenwoordigen wij uitsluitend uw belangen en beoordelen de woning op zijn gebruiks- en/of verbouwingsmogelijkheden, alsmede de bouwkundige staat. Na de bezichtiging van de woning volgt een korte evaluatie, waarbij tevens de wenselijkheid van een eventuele bouwkundige keuring wordt besproken. Indien u aangeeft de woning interessant te vinden, onderzoeken wij voor u diverse zakelijke aspecten, zoals erfdienstbaarheden, beleids- en bestemmingsplannen van de overheid, milieu-aspecten etcetera, zodat u vooraf bekend bent met alle relevante informatie van de woning. Vervolgens kunnen wij, namens u en in overleg met u, de onderhandelingen voeren over de verkoopprijs en de verkoopvoorwaarden. Verder zullen wij zorgdragen voor de juiste afhandeling tot en met de notariële overdracht.

Een woning verkopen

Wanneer u overweegt uw woning te verkopen, kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. U kunt dan uitvoerig met ons overleggen over de waarde van uw woning en de mogelijkheden die wij u als NVM makelaar kunnen bieden, teneinde een voor u een zo hoog mogelijke verkoopprijs te realiseren, met de voor u meest gunstige voorwaarden. Wat kunt u van ons verwachten indien wij uw woning in de verkoop nemen.
Wij inspecteren uw woning, maken een sterkte/zwakte analyse en noteren gegevens over de bouwkundige staat.
De te volgen verkoopstrategie wordt uitvoerig met u besproken.
Na opname stellen wij in onderling overleg de vraagprijs vast, alsmede de datum van oplevering. Wij behandelen met u de uitgebreide vragenlijst voor de verkoop van uw woning en nemen de lijst met roerende zaken met u door.
In overleg met u wordt de aanbiedingstekst opgesteld, waarin alle sterke punten van uw woning nauwkeurig worden beschreven. Wij bespreken eventuele zakelijke rechten en mogelijke gebreken aan de woning welke aan potentiële kopers moeten worden meegedeeld (wettelijke meldingsplicht). U wordt geadviseerd omtrent mogelijke verbeteringen aan de woning welke de verkoopkansen ten goede kunnen komen.
Wij dragen er zorg voor dat uw woning de maximale aandacht krijgt in de media. Zo wordt de woning geplaatst op Funda, opgenomen in het NVM woninguitwisselingssysteem, er wordt een brochure met fotoreportage gemaakt, een te koop bord of biljet wordt geplaatst en in overleg wordt in week- c.q. dagbladen en/of woonmagazines geadverteerd. Bezichtigingen worden deskundig begeleid. Uiteraard stellen wij u van tevoren op de hoogte van een voorgenomen bezichtiging.
Over het verloop van de bezichtigingen wordt u door ons geïnformeerd.
Wanneer biedingen worden gedaan en/of andere ontwikkelingen zich voordoen, overleggen wij met u over de te volgen strategie, waarbij wij te allen tijde uitsluitend uw belangen behartigen. Uiteraard spreekt voor zich dat u de beslissende stem heeft in deze. Ten slotte zullen wij de koopakte opmaken zodra de woning is verkocht, waarbij afspraken met u en de aspirant-koper zorgvuldig worden vastgelegd. Onze werkwijze om uw woning zo gunstig mogelijk te verkopen.

Taxatie

Een taxatie kan men laten verrichten voor verschillende doeleinden. Een woning heeft namelijk meerdere soorten waarden. De verkoper van een huis wil een andere waarde weten dan een bank die een hypotheek verstrekt.

Een taxatierapport kunt u onder andere nodig hebben bij:

 • hypotheekverstrekking in verband met aankoop.
 • oversluiting of verhoging van een hypotheek.
 • inzicht in de waarde van het onroerend goed bij aan- en verkoop.
 • om fiscale redenen (bijvoorbeeld successie, verkoop door ouders aan kinderen).
 • boedelscheiding.
 • bepaling van de herbouwwaarde ten behoeve van de opstalverzekering.

G.J. Schipper Makelaar-Taxateur o.z. is uitstekend bekend met de onroerend goed markt in de regio Dordrecht en verricht taxaties voor particulieren en het midden- en kleinbedrijf. Ons kantoor is vanaf 1 december 2009 aangesloten bij RapportNetPro en de Taxateurs Unie, in verband met nieuwe regelgeving met betrekking tot het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie Voor een woningtaxatie in verband met een financieringsaanvraag onder Nationale Hypotheek Garantie geldt vanaf 1 januari 2010, dat zowel de taxatierapporten als de taxateurs door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen dienen te zijn gevalideerd. Per 25 november 2009 zijn zowel RapportNetPro als de Taxateurs Unie door de Stichting WEW erkend als validerend instituut.
Klik hier voor een Taxatie aanvraagformulier

Waarom een NVM woningmakelaar?

Enkele goede redenen:

 • Een NVM-woningmakelaar is goed opgeleid en houdt zijn kennis permanent op peil.
 • Een NVM-woningmakelaar behartigt de belangen van zijn opdrachtgever en is niet afhankelijk van een bepaalde bank of verzekeringsmaatschappij.
 • Een NVM-woningmakelaar is betrouwbaar; hij moet zich gedragen volgens de NVM-Erecode. Hij mag dan ook niet optreden voor twee opdrachtgevers met tegenstrijdige belangen.
 • De NVM-woningmakelaar kent de woningmarkt op zijn duimpje. Via een computersysteem heeft hij inzicht in alle aangeboden woningen in de omgeving, ook bij zijn collega’s.
 • Een NVM-woningmakelaar is verplicht verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid, waardoor hij geen financiële risico’s loopt. Dat is ook in uw belang.
 • Een NVM-woningmakelaar kan adviseren over alle aspecten van aan- of verkoop. Hij heeft bouwkundig inzicht en is op de hoogte van de juridische haken en ogen.
 • Een NVM-woningmakelaar luistert naar uw wensen, geeft deskundig advies en probeert een oplossing op maat aan te dragen.
Voor eventuele klachten over en geschillen met uw NVM-makelaar kunt u terecht bij de afdeling Consumentenvoorlichting van de NVM en indien nodig een beroep doen op de geschillencommissie van de NVM en de onafhankelijke tuchtrechtspraak.

U kunt bij veel NVM-woningmakelaars een NVM Huisgarantie afsluiten, waardoor u ingedekt bent voor eventuele verborgen gebreken aan uw woning.
De medewerkers op het NVM-makelaarskantoor verstaan eveneens hun vak.

Hypotheken

Net zo belangrijk als het kopen van een huis, is het afsluiten van een goede hypotheek. Zoals u bij het kopen van een woning de verschillende aangeboden woningen met elkaar vergelijkt, zodat u precies weet welke woning het beste bij u past, dient u dit ook met de verschillende aangeboden hypotheekproducten te doen. De voorwaarden en tarieven van de vele banken en geldverstrekkers lopen namelijk sterk uiteen en op de markt worden honderden verschillende hypotheekproducten aangeboden. Het is vaak moeilijk om de consequenties van de verschillende hypotheekvormen te overzien, zodat men er voor moet waken een verkeerde beslissing te nemen. G.J. Schipper Makelaar-Taxateur o.z. werkt samen met betrouwbare hypotheekadviseurs en biedt u de mogelijkheid een vrijblijvend gesprek aan te gaan teneinde zich te kunnen oriënteren omtrent de verschillende mogelijkheden. Op deze wijze ontvangt u persoonlijke begeleiding bij het maken van de juiste keuze met betrekking tot uw hypotheek.

Assurantiën

De tijden veranderen. De verzorgingsmaatschappij biedt minder zekerheden en wordt ingewikkelder, terwijl ook de overheid het er soms niet eenvoudiger op maakt. Goed verzekerd zijn is dan ook van het grootste belang.

G.J. Schipper Makelaar-Taxateur o.z. biedt u ook met betrekking tot het afsluiten van verzekeringen de mogelijkheid om met bekwame tussenpersonen een vrijblijvend gesprek aan te gaan, waarbij nauwlettend aandacht wordt besteed aan uw persoons- en/of gezinssituatie teneinde een passend advies te kunnen geven. Uw opstal-, inboedel- en overige verzekeringen worden ondergebracht bij betrouwbare verzekeraars tegen gunstige voorwaarden.